http://clicking.mobi/file/2017-04-01/1491009562_8fd481cbf5/1491009562_8fd481cbf5 clicking.mobi | File Crawler

File Information

http://mojdom.zoznam.sk/cl/10055/1606513/Chceli-by-ste-usetrit-na-uctoch-za-elektrinu--Prvy-krok-k-inteligentnej-domacnosti
file/2017-04-01/1491009562_8fd481cbf5/1491009562_8fd481cbf5 Chceli by ste ušetriť na účtoch za elektrinu? Prvý krok k inteligentnej domácnosti | Mojdom.sk

Chceli by ste ušetriť na účtoch za elektrinu? Prvý krok k inteligentnej domácnosti

06.02.2017  |     

Inteligentných zariadení s prístupom do siete dnes sústavne pribúda. Vďaka technológiám ako bluetooth, wifi či tzv. „internet vecí“ (internet of things, v skratke IOT) budeme mať svoj dom či byt pod palcom viac než kedykoľvek predtým.

Napríklad ovládanie elektrospotrebičov na diaľku sa zrejme čoskoro stane bežnou súčasťou našich domovov. Jednou z užitočných smart vecičiek, ktoré vám pomôžu optimalizovať spotrebu elektrickej energie, je inteligentná zásuvka od firmy Revogi.

Dokážete ňou regulovať elektrické spotrebiče na diaľku pomocou bluetooth aplikácie vo vašom mobilnom telefóne, zapnúť alebo vypnúť prístroj podľa potreby, či nastaviť si presný časový harmonogram energetickej spotreby. Zásuvka takisto umožňuje pohodlné meranie nákladov na elektrinu vo vašom mobilnom telefóne, kde môžete sledovať aktuálnu vyťaženosť i históriu spotreby v reálnom čase za daný deň, uplynulý týždeň či mesiac a získať tak prehľad o tom, kedy a kde ste na elektrinu minuli najviac. Vždy presne viete, koľko a kde môžete ušetriť. „Smart Meter Plug” monitoruje náklady zapojeného zariadenia. Pomôže vám identifikovať spotrebu energie „hladných“ spotrebičov a začať znižovať svoje účty za elektrinu. 

Prečítajte si podrobnú recenziu a návod, ako na Smart Meter zásuvku Revogi:

Revogi SPB012 je inteligentná zásuvka s funkciou bluetooth určená na ovládanie spotrebičov a meranie spotreby elektrickej energie zapojeného spotrebiča prostredníctvom užívateľského prostredia mobilnej aplikácie.

Prvým krokom využitia zásuvky je inštalácia aplikácie. Na balení, v ktorom je zásuvka umiestnená, sa nachádza QR kód, ktorý je možné jednoducho nasnímať a nechať smartfón nainštalovať potrebnú aplikáciu. Okrem QR kódu obsahuje štítok samozrejme aj názov aplikácie na manuálne vyhľadanie v prostredí Google Play, prípadne AppStore.

Po spustení si aplikácia vyžiada povolenie spustiť bluetooth a pripojí všetky dostupné inteligentné zásuvky v okolí. Dokončením pripájania sa na displeji zobrazí zoznam dostupných inteligentných zásuviek.

Zoznam umožňuje priame vypnutie a zapnutie zásuvky, ako aj prístup do pokročilejších funkcií, prípadne do všeobecných nastavení. Vo všeobecných nastaveniach je možné nastaviť jazyk aplikácie, upovedomiť priateľa o aplikácii, vyhľadať pomoc, nastaviť náklady (cenu) na elektrickú energiu a základné informácie o aplikácii.

Hoci je okrem štandardného anglického jazyka možné nastaviť aj český jazyk, za vážnu nevýhodu možno považovať nemožnosť nastavenia inej meny ako amerického dolára. Aplikácia je teda závislá na manuálnom prepočte konverzného kurzu, čo možno považovať za limitujúci faktor, výrazne znižujúci jeden z účelov aplikácie. 

Po vrátení sa do zoznamu dostupných inteligentných zásuviek možno, po správnom a niekedy trochu obtiažnom (bez toho, aby sa zásuvka nevypla) kliknutí na šípku, otvoriť podrobné informácie o zásuvke skladajúce sa zo štyroch kariet:
- výkon
- spotrebovaná energia
- časovač 
- harmonogram

Záložka výkon (Power) umožňuje okrem vypnutia zásuvky aj sledovať, aký je činný výkon spotrebiča/skupiny spotrebičov. Na samotnej zásuvke sa nachádza kruhové svetelné podsvietenie, ktoré korešponduje s farebným indikátorom v aplikácii. Pri nezapojenom spotrebiči zobrazuje výkon 0 W a zelenú farbu. Po zapojení a spustení spotrebiča sa hodnota na indikátore a farebné podsvietenie menia. Modelovým spotrebičom bola žehlička zapnutá na plný výkon.

Karta spotrebovaná energia (Energy) zobrazuje, koľko energie sa spotrebovalo v dennom, týždennom a mesačnom priebehu a aký objem poplatkov za elektrickú energiu spotreboval konkrétny spotrebič (resp. skupina, ak bola inteligentná zásuvka vložená pred predlžovací kábel so zvýšeným počtom zásuviek).

Časovač (Timer) umožňuje nastaviť, po akom časovom limite sa má zásuvka sama vypnúť v prípade, že je zapnutá alebo vypnúť, ak je zapnutá.

Harmonogram (Schedule) umožňuje nastaviť presný čas, kedy sa má zásuvka vypnúť, prípadne zapnúť. Tento režim je vhodný napr. na ovládanie osvetlenia v akváriu a pod.

Pozitíva:

Inteligentná zásuvka spoločne s aplikáciou plnia účel inteligentného a moderného mobilného elektromeru s možnosťou zapnutia a vypnutia prívodu elektrickej energie. Zásuvka je veľmi užitočná pri meraní, ktorý spotrebič spotrebúva aké množstvo elektrickej energie, prípadne na jeho diagnostiku. Zároveň je možné využiť funkciu časovača a harmonogramu pri spotrebičoch, ktoré je potrebné ovládať (napr. spomenuté osvetlenie akvária, exteriérové osvetlenie domu, ovládanie klimatizácie a pod.) v súvislosti s časovým priebehom dňa. 

Negatíva:

Aplikácia k zásuvke nevyužíva svoje možnosti. Za najväčšie negatívum možno považovať neúplnú lokalizáciu jednak v podobe chýbajúceho slovenského jazyka a jednak v podobe chýbajúcej voľby preferovanej meny. Inteligentná zásuvka by mohla tiež využívať technológiu WiFi s cieľom možnosti jej ovládania aj mimo domácnosti (napr. z práce). Aplikácia pri približne každom treťom zapnutí zamŕzala. Dosah bluetooth je limitovaný nie len vzdialenosťou medzi zásuvkou a smartfónom, ale aj charakterom stavebného materiálu miestnosti, v ktorej sa nachádza zásuvka alebo užívateľ.

Verdikt:

Inteligentná zásuvka je vhodný nástroj na ovládanie a diagnostiku spotrebičov, prípadne zvýšenej spotreby elektrickej energie v domácnosti. Uvedené výhody však poskytujú na tento účel určené konvenčné zásuvky bez nutnosti inštalácie aplikácie a využívania technológie bluetooth. Hoci je užívateľské prostredie atraktívne a prehľadné, pridaná hodnota v podobe vzdialenosťou limitovanej technológie bluetooth je v porovnaní s cenou zásuvky relatívne malá. Zásuvka sa skôr hodí ako bezplatný darček k inému druhu služieb či tovarov.  ;-)

Vladimír Tóth

ZDROJ PR článok 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Foto dňa

Byt v štýle feng-shui mali hotový za mesiac! Výsledok je obdivuhodný

Najnovšie knihy a časopisy

Najnovšie príspevky

Eco-coloring and activity books

This packet of books for youth contains 3 coloring and activity books: (1)COLORS OF HEALTH ....(2) DO and LEARN ECO-FUN BOOK....and (3) AMAZING ANCESTORS. There are many pages of fun activities and coloring pages which are also educational.

RFP's, Proposals, and Contracts for Web Designers and Agencies

This full 31 video course you can learn how to increase you income, land more clients, and protect yourself with contracts. 15 bonus down-loadable documents included.

server hosting cell phone accessory discount electronic laptop computer tablet computer game bluetooth monitor headset hard drive

Site Map

Site Map 0  Site Map 1  Site Map 2  Site Map 3  Site Map 4  Site Map 5  Site Map 6  Site Map 7  Site Map 8  Site Map 9  Site Map 10  Site Map 11  Site Map 12  Site Map 13  Site Map 14  Site Map 15  Site Map 16  Site Map 17  Site Map 18  Site Map 19  Site Map 20  Site Map 21  Site Map 22  Site Map 23  Site Map 24  Site Map 25  Site Map 26  Site Map 27  Site Map 28  Site Map 29  Site Map 30  Site Map 31  Site Map 32  Site Map 33  Site Map 34  Site Map 35  Site Map 36  Site Map 37  Site Map 38  Site Map 39  Site Map 40  Site Map 41  Site Map 42  Site Map 43  Site Map 44  Site Map 45  Site Map 46  Site Map 47  Site Map 48  Site Map 49  Site Map 50  Site Map 51  Site Map 52  Site Map 53  Site Map 54  Site Map 55  Site Map 56  Site Map 57  Site Map 58  Site Map 59  Site Map 60  Site Map 61  Site Map 62  Site Map 63  Site Map 64  Site Map 65  Site Map 66  Site Map 67  Site Map 68  Site Map 69  Site Map 70  Site Map 71  Site Map 72  Site Map 73  Site Map 74  Site Map 75  Site Map 76  Site Map 77  Site Map 78  Site Map 79  Site Map 80  Site Map 81  Site Map 82  Site Map 83  Site Map 84  Site Map 85  Site Map 86  Site Map 87  Site Map 88  Site Map 89  Site Map 90  Site Map 91  Site Map 92  Site Map 93  Site Map 94  Site Map 95  Site Map 96  Site Map 97  Site Map 98  Site Map 99  Site Map 100  Site Map 101  Site Map 102  Site Map 103  Site Map 104  Site Map 105  Site Map 106  Site Map 107  Site Map 108  Site Map 109  Site Map 110  Site Map 111  Site Map 112  Site Map 113  Site Map 114  Site Map 115  Site Map 116  Site Map 117  Site Map 118  Site Map 119  Site Map 120  Site Map 121  Site Map 122  Site Map 123  Site Map 124  Site Map 125  Site Map 126  Site Map 127  Site Map 128  Site Map 129  Site Map 130  Site Map 131  Site Map 132  Site Map 133  Site Map 134  Site Map 135  Site Map 136  Site Map 137  Site Map 138  Site Map 139  Site Map 140  Site Map 141  Site Map 142  Site Map 143  Site Map 144  Site Map 145  Site Map 146  Site Map 147  Site Map 148  Site Map 149  Site Map 150  Site Map 151  Site Map 152  Site Map 153  Site Map 154  Site Map 155  Site Map 156  Site Map 157  Site Map 158  Site Map 159  Site Map 160  Site Map 161  Site Map 162  Site Map 163  Site Map 164  Site Map 165  Site Map 166  Site Map 167  Site Map 168  Site Map 169  Site Map 170  Site Map 171  Site Map 172  Site Map 173  Site Map 174  Site Map 175  Site Map 176  Site Map 177  Site Map 178  Site Map 179  Site Map 180  Site Map 181  Site Map 182  Site Map 183  Site Map 184  Site Map 185  Site Map 186  Site Map 187